Kierunki zamawiane 2011/12

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie:

 1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie: Zwiększenie liczby absolwentów kierunku wzornictwo na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez uatrakcyjnienie programu kształcenia.
 2. Uniwersytet Łódzki: Analityka gospodarcza – studia z przyszłością.
 3. Politechnika Częstochowska Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki – atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych.
 4. Uniwersytet Łódzki: Informatyka – studia z gwarancja sukcesu.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Studia na Biotechnologii i Ochronie Środowiska UAM droga do sukcesu zawodowego
 6. Politechnika Białostocka: Studiuj matematyczne metody informatyki na Politechnice Białostockiej.
 7. Uniwersytet Jagielloński: Zwiększenie liczby absolwentów matematyku UJ i ich kompetencji.
 8. Politechnika Poznańska: Inżynier – fizyk dla innowacyjnych technologii.
 9. Uniwersytet Śląski w Katowicach: Inżynier Materiałów – Materiał na inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego.
 10. Politechnika Łódzka: Inżynieria środowiska inwestycją w przyszłość.
 11. Politechnika Gdańska: ABSOLWENT WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ – INŻYNIER Z PRZYSZŁOŚCIĄ.
 12. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. I J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy.
 13. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego: Informatyka – inwestycją w przyszłość.
 14. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach: grantPROGRES II – program zwiększenia liczby kierunków zamawianych.
 15. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy: Informatyka w WSG w Bydgoszczy – atrakcyjny kierunek kształcenia.
 16. Politechnika Świętokrzyska: Absolwenci kierunków technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach motorem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności.
 17. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.
 18. Politechnika Łódzka: Matematyka dźwignią innowacyjnej gospodarki.
 19. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – biotechnologia i ochrona środowiska.
 20. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki: Jutro należy do informatyków.
 21. Politechnika Śląska: Program mentorski recepta na efektywne kształcenie na makrokierunku automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka na Politechnice Ślaskiej.
 22. Politechnika Śląska: NANATRIUM – Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych.
 23. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Inżynier gospodarki wodnej w dobie katastrof klimatycznych.
 24. Politechnika Poznańska: Energetyka dla energicznych.
 25. Politechnika Śląska: QUAPINFO – Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach.
 26. Uniwersytet Warszawski: Kadry dla polskiej energetyki jądrowej.
 27. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: Budujące Beskidy – zwiększenie liczby absolwentów na kierunku BUDOWNICTWO na ATH
 28. Uniwersytet Rzeszowski: Informatyka twoją szansą.
 29. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego: Inżynier mechanik – zawód z przyszłością.
 30. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Studia zamawiane na UMCS – nowy kierunek fizyka techniczna.
 31. Uniwersytet Warszawski: Fizyka plus.
 32. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Ochrona środowiska – studia z pasją i przyszłością.
 33. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: Zostań Dobrym Inżynierem.
 34. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi: Praktyka dla informatyka.
 35. Akademia Pomorska w Słupsku: Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością.
 36. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: Zaprogramuj swoją przyszłość – kierunki zamawiane w Łomży.
 37. Politechnika Częstochowska: Inżynier informatyk – niezastąpiony pracownik w nowoczesnym przemyśle.
 38. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: VERSATIISTS. PROFESJONALNA I KOMPETENTNA INFORMATYKA jako kierunek zamawiany zwiększający liczbę absolwentów o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy w WSEI w Lublinie.
 39. Uniwersytet Jagielloński: Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Leave a Reply

Required fields are marked *