Kierunki zamawiane – dlaczego warto?

 
Jeśli zastanawiasz się nad wyborem studiów, przemyśl kwestię kierunków zamawianych. Po  pierwsze – są one uznane przez ekspertów za najważniejsze dla Polskiej gospodarki – dzięki temu jako absolwent, nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem pracy. Po drugie -  uczelnie znacznie podnoszą atrakcyjność kształcenia poprzez nauczanie metodą e-learning, organizowanie licznych kursów i wyjazdów studyjnych czy możliwość udziału w konferencjach naukowych. I wreszcie, po trzecie – studenci otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł !

Wybór kierunków zamawianych jest szeroki
Najogólniej rzecz biorąc są to kierunki techniczne, matematyczne oraz przyrodnicze ustanowione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2012/2013 ich lista wygląda następująco:
- automatyka i robotyka,
- biotechnologia,
- budownictwo,
- chemia,
- energetyka,
- fizyka i fizyka techniczna,
- informatyka,
- inżynieria materiałowa,
- inżynieria środowiskowa,
- matematyka,
- mechanika i budowa maszyn,
- mechatronika,
- ochrona środowiska,
- wzornictwo,
- inżynieria chemiczna,
- technologia chemiczna i procesowa.

Założenia projektu
W związku z ogromnym potencjałem kierunków, zrodziło się zapotrzebowanie na odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów z tych dziedzin. 1 października 2008 roku na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbary Kudryckiej rozpoczął się program pilotażowy: „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych”. Do 2013 roku na ten cel przewidziano 1 mld zł.

Korzyści wynikające ze studiowania
Największą motywacją i nie lada gratką dla studentów jest możliwość otrzymywania miesięcznego stypendium w wysokości 1000zł. Oprócz pieniędzy uczelnie oferują liczne, dodatkowe korzyści np. obozy naukowe, kursy komputerowe, szkolenia językowe czy wyjazdy do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów. Niewątpliwym plusem jest fakt, iż zajęcia i wykłady prowadzone są przez ekspertów z danej branży (aktywnie pracujących w bankach, instytucjach informatycznych, laboratoriach i wielu innych). Student będzie mógł wziąć udział w stażach krajowych, jak i zagranicznych.
Nie jesteś pewien czy sobie poradzisz na kierunku ścisłym? Dla studentów mających problem z nauką, przez jeden semestr będzie istniała możliwość pracy w pięcioosobowych grupach z tzw. tutorem, czyli opiekunem, który pomoże Ci wdrożyć się w program studiów.

Leave a Reply

Required fields are marked *