Kierunki zamawiane 2012/13

Lista rankingowa kierunków zamawianych

 

 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach – „GEOFUTURE – Geofizyka w gospodarce przyszłości”
 2. Uniwersytet Wrocławski – „Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim źródłem sukcesu zawodowego”
 3. Politechnika Częstochowska – „Odbierz klucz do sukcesu – kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki”
 4. Uniwersytet Gdański – „Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy”
 5. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – „Innowacyjny inżynier – chemia dla gospodarki i środowiska regionu zachodniopomorskiego”
 6. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – „Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
 7. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – unikatowy kierunek zamawiany”
 8. Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu – „Inżynier Budownictwa – Nowa jakość kształcenia na WISBiOP w Radomiu”
 9. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – „Inżynieria materiałowa – inżynieria przyszłości”
 10. Politechnika Lubelska – „Kierunek przyszłości – zamawianie kształcenia na kierunku Mechatronika na Politechnice Lubelskiej”
 11. Politechnika Lubelska – „Studiuj z pasją – zamawianie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa na Politechnice Lubelskiej”
 12. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – „Inżynier procesowy WiP – wiedza i praktyka”
 13. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – „Era inżyniera – pewna lokata na przyszłość”
 14. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – „Biotechnolog – Inżynier XXIw.”
 15. Politechnika Lubelska – „Techne – budowa nowoczesnych maszyn”
 16. Politechnika Częstochowska – „Inżynieria materiałowa i Fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością”
 17. Politechnika Lubelska – „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”
 18. Uniwersytet w Białymstoku – „Kadry dla Zielonej Gospodarki”
 19. Uniwersytet Warszawski – „Biotechnologia i Ochrona środowiska – nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu”
 20. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego – „Informatyka – przepustką do kariery”
 21. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - „Inżynier energetyk – nowoczesny zawód dla gospodarki opartej na wiedzy”
 22. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – „Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane”
 23. Akademia Morska w Szczecinie – „INFORMATYKA – kierunek zamawiany na Akademii Morskiej w Szczecinie”
 24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – „Inżynieria środowiska – kierunek z perspektywami”
 25. Politechnika Śląska – „Matematyka – interaktywne studia z przyszłością”
 26. Politechnika Wrocławska – „Automatyka i Robotyka zawodem przyszłości – kształcenie zamawiane na kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej”
 27. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – „Energooszczędnie zbuduj swoją przyszłość”
 28. Politechnika Świętokrzystka – „Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej – inżynier na miarę potrzeb współczesnej gospodarki”
 29. Politechnika Wrocławska – „Informatyka kluczem do przyszłości – kształcenie zamawiane na kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki i Politechniki Wrocławskiej”
 30. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – „Mechanika i Budowa Maszyn – profesjonalny start dla Twojej kariery!
 31. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – „Zapewnienie większej liczby absolwentów kierunków Automatyka i Robotyka oraz Teleinformatyka odpowiedzią Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie na potrzeby rynku”
 32. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie – „Studia inżynierskie na kierunkach zamawianych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie”
 33. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – „Zostań inżynierem – kierunki zamawiane w PWSIiP w Łomży”
 34. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej”
 35. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego – „Inżynier chemik dla nowych technologii chemicznych”
 36. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego – „Matematyka – logiczny wybór na przyszłość”
 37. Politechnika Warszawska – „Kształcenie w dziedzinie Automatyki i Robotyki dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy”
 38. Akademia Morska w Szczecinie – „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II”
 39. Politechnika Wrocławska – „Mechanika i budowa maszyn – studia z przyszłością na Politechnice Wrocławskiej”
 40. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – „Kierunek unikatowy – ANALITYKA GOSPODARCZA
 41. Politechnika Śląska – „Wciśnij ENTER, zrób karierę – informatyk – zawód dla kobiet i mężczyzn”
 42. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa żywności”
 43. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – „Fizyka Techniczna dla potrzeb nowoczesnej gospodarki i postępu technologicznego”
 44. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego – „Mechanika – szansą na lepsze jutro”
 45. Politechnika Wrocławska – „Informatyka dla Zrównoważonej Gospodarki”
 46. Politechnika Wrocławska – „Inżynier XXI wieku”
 47. Uniwersytet Śląski w Katowicach – „Matematyka kodem nowoczesności”
 48. Politechnika Śląska – „Kompetentni inżynierowie mechanicy dla sektora energetyki”
 49. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej – „Kierunek zamawiany Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej”
 50. Politechnika Wrocławska – „Era Automatyki, Robotyki i Mechatroniki – kierunki zamawiane na Politechnice Wrocławskiej”
 51. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – „Wzornictwo, Innowacja, Społeczeństwo”
 52. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN – „Inżynier Informatyk – pewniak na rynku pracy”
 53. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – „Fizyka – Twój Wybór – Twoja Przyszłość”
 54. Uniwersytet Opolski – „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Biotechnologia i Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Opolskiego”
 55. Uniwersytet Śląski w Katowicach – „UstuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany – Ochrona Środowiska
 56. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – „Mechatronicy – Praktyczni Specjaliści Przyszłości”
 57. Uniwersytet Opolski – „Inżynier ochrony środowiska – praktyczny zawód. Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Ochrona Środowiska Uniwersytetu Opolskiego”
 58. Politechnika Śląska – „Ekoinnowacyjni”
 59. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – „Budownictwo – kierunek zamawiany”
 60. Uniwersytet Śląski w Katowicach – „Informatyka Inżynierska – Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 61. Uniwersytet Zielonogórski – „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim”
 62. Politechnika Śląska – „Inżynieria Materiałowa – Ciekawe studia, pewna przyszłość”
 63. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – „Ekofizyka z ochroną radiologiczną – specjalności dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki”
 64. Politechnika Łódzka – „Informatyka – „kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej”
 65. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi – „Informatyka – studia przyszłości w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi”
 66. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - „Informatyka – studia przyszłości w Wyższej Szkole Informatyki Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy”
 67. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi – „Mechatronik – Inżynier przyszłości”
 68. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - „Inżynier na zamówienie – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej”
 69. Politechnika Poznańska – „Energetyka z przyszłością”
 70. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – „Studiuj Informatykę na UWM”
 71. Politechnika Śląska – „IMOTECH – poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa
 72. Politechnika Opolska – „Czas Inżynierów II – studia zamawiane na Politechnice Opolskiej”
 73. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – „Matematyk – pracownik wszechstronny”
 74. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – „Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT”
 75. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – „Analityka gospodarcza – odpowiedź na zapotrzebowanie rynku”
 76. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - „Informatyka – studia przyszłości w Wyższej Szkole Informatyki Wydział Zamiejscowy w Włocławku”
 77. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – „Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy”
 78. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – „Chemik technolog – inżynier z przyszłością”
 79. Uczelnia Vistula – „Informatyka szansą dla Ciebie”
 80. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka i Informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
 81. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi – „Informatyka – studia przyszłości w Wyższej Szkole Informatyki Wydział Zamiejscowy w Wieluniu”
 82. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – „PROFESJONALNA I KOMPETENTNA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN jako kierunek zamawiany zwiększający liczbę absolwentów o znaczeniu kluczowym dla absolwentów”
 83. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – „Innowacyjni Informatycy – studia na kierunku zamawianym Informatyka
 84. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – „Dobre studia = lepsza przyszłość – zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej”
 85. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – „Zainwestuj w siebie”
 86. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – „Wzornictwo szansą na sukces!”
 87. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie – „PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERETYKI”
 88. Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska – „Ochrona środowiska – studia z przyszłością”
 89. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy”
 90. Politechnika Śląska – „Nowoczesne kadry dla nowoczesnej energetyki”
 91. Uniwersytet Śląski w Katowicach – „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB”
 92. Politechnika Warszawska – „Kształcenie zamawiane na kierunku Biotechnologia i Technologia chemiczna Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej”
 93. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – „Informatyk – nowe horyzonty rozwoju osobistego i zawodowego”

Leave a Reply

Required fields are marked *