Jak zdobyć stypendium?

Stypendia na kierunkach zamawianych finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Kwota maksymalna takiego stypendium wynosi 1000zł.

Każda uczelnia, która zakwalifikuje się do programu: „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” otrzymuje pieniądze, które ma wykorzystać na: rekrutację wysoko wykwalifikowanej kadry, specjalistyczne programy i staże oraz na stypendia dla studentów. Uczelnia sama decyduje o tym, jak rozdysponować uzyskane środki. Zasady i tryb przyznawania tych stypendiów także opracowywane są przez uczelnie. Dla przykładu w 2011 r. stypendia na kierunkach zamawianych otrzymało 6 253 studentów z 52 uczelni.

Różnice pojawiają się już w regulaminach poszczególnych uczelni. Student, który jest zainteresowany kierunkiem zamawianym i ma nadzieje na stypendium, musi zapoznać się z regulaminem. Niestety w większości przypadków nie wszyscy studenci mają szansę otrzymać te 1000 zł. Zazwyczaj pieniądze przeznaczone są dla najlepszych, często jest to 40-50% wszystkich studentów. Aby uzyskać stypendium motywacyjne należy w wyznaczonym terminie złożyć wniosek (do pobrania ze strony uczelnianej). Na pierwszym semestrze stypendium przyznawane jest na podstawie konkursu świadectw maturalnych. W kolejnych semestrach decyduje średnia ocen oraz  uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Nie zawsze można otrzymać maksymalną stawkę  -  stypendia wahają się od 400 do 1000zł. Należy pamiętać, że taka suma zobowiązuje- oczywiste jest to, że trzeba się naprawdę mocno starać przez cały okres nauki, ale z pewnością warto.

Leave a Reply

Required fields are marked *